Lĩnh vực kinh doanh

Phái cử nhưng lao động chất lượng tốt

Các bước phái cử

Liên hệ với chúng tôi ngay nếu bạn đang cần tuyển lao động.

Cần tuyển lao động
Hẹn trước

Chúng tôi sẽ hỏi chi tiết thông tin nội dung công việc và yêu cầu đối với lao động trong buổi hẹn.

Dự toán

Đưa ra ước tính phù hợp với nội dung,

Giới thiệu người lao động

Giới thiệu người lao động phù hợp với đơn hàng.

Hợp đồng

Sau khi quyết định sử dụng lao động, tiến hành ký hợp đồng và bắt đầu phái cử.

Đặt lịch hẹn trước, đặt đơn hàng hoặc cần Dự toán

Liên hệ

tel: 048-711-9144

SNS(Twitter)