Thông tin tuyển dụng

Chúng tôi đang cần tuyển số lượng lớn nhân viên

Từ đăng ký cho đến phái cử

Đầu tiên cần điền thông tin vào mẫu đăng ký

Mẫu Đăng Ký
Mẫu Đăng Ký

Gửi mẫu

Xác nhận nội dung

Liên lạc tại đây

Giới thiệu công việc

Chúng tôi đang giới thiệu công việc,

Phái cử

Quyết định xong công việc sẽ tiến hành phái cử.

Mẫu Đăng Ký

Giới tính:  Nam   Nữ

Liên hệ

tel: 048-711-9144

SNS(Twitter)